logo s

Ģeodēzija

ģeodēzisti

Mūsu ģeodēziskos darbos sertificētais speciālists veic:

  • būvasu nospraušanu un akta sagatavošanu;

  • repera (augstuma atzīme) ierīkošanu;

  • būves novietojuma kontrolmērījumu;

  • celtniecības darbu ģeodēzisko uzraudzību;

  • inženierkomunikāciju trašu nospraušanu;

  • inženierkomunikāciju uzmērīšanu;

  • GPS atbalsta punktu ierīkošanu;

  • derīgo izrakteņu licences laukumu nospraušanu apvidū, kubatūras aprēķināšanu.

 Kas tas ir?

 

 Pasūtījumam nepieciešamie dati:

Apstiprinātais būvprojekts (ģenplāns).

 

Pasūtījuma cena:

Ir atkarīga no nospraužama/uzmērāma punktu skaita, objekta atrašanās vietas, nodevām par reģistrāciju.

 

Aizpildot pieteikumu, atbildi saņemsiet tuvākajā laikā!

 

Mūsu darbu reglamentē:

  • 16.06.2015 Ministru kabineta noteikumi Nr.325 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 "Ģeodēziskie darbi būvniecībā";
  •  30.06.2015 Ministru kabineta noteikumi Nr.334 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā"
Разработано с JooMix.