logo s

Topogrāfija un topogrāfiskā uzmērīšana

Topogrāfija. Topogrāfiskā karte

Mūsu ģeodēziskos darbos sertificētais speciālists veic apvidus objektu topogrāfisko uzmērīšanu un izgatavo inženertopogrāfisko plānu papīra un digitāla veidā (MicroStation *.dgn, AutoCad *.dwg datņu formātos).

Pazemes komunikācijas saskaņojam ar komunikāciju turētājiem. Topogrāfijas tiek reģistrētas pašvaldību datu bāzēs.

Topogrāfija. Kas tas ir?

Topogrāfija ir plāns, kurā ar speciāliem apzīmējumiem parādīta apvidus situācija, apakšzemes komunikācijas, kā arī zemes virsmas reljefs.

Kad ir nepieciešams?

  • māju projektēšanai; 
  • būvju rekonstrukcijai;
  • komunikāciju (gāzes vadu, elektroapgādes u. c. ) projektēšanai;
  • zemes ierīcības projekta vai detālplānojuma izstrādei.

Izpildes termiņi:

Pierīgā: 2 – 6 nedēļas, Rīgā: 8 – 10 nedēļas.

Pasūtījumam nepieciešamie dati:

Minimāli: objekta adresi vai zemes vienības kadastra apzīmējums;
Vēlams: zemes robežu plāns vai shēma ar norādītu uzmērāmo teritoriju.

Pasūtītājam jānodrošina piekļuve objektam.

Pasūtījuma cena:

Ir atkarīga no objekta atrašanās vietas, uzmērāmas platības, situācijas sarežģītības (blīvi apdzīvota teritorija, neapdzīvota teritorija, mežs utt.), nodevām par topogrāfijas saskaņošanu un reģistrāciju.

Aizpildot pieteikumu, atbildi saņemsiet tuvākajā laikā!

Mūsu darbu reglamentē:

  • 24.04.2012 Ministru kabineta noteikumi Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 

 

Разработано с JooMix.