logo s

Zemes ierīcība

Mūsu zemes ierīcības darbos sertificētais speciālists veic zemes ierīcības projektu un detālplānojumu izstrādi un saņem apstiprināšanu vietējā pašvaldībā.

Kas tas ir?

Zemes ierīcības projekts vai detālplānojums ir teritorijas plānošanas dokumentu kopums ar grafisko daļu un paskaidrojuma rakstu.

 Kad ir nepieciešams?

Zemes robežu sadalei vai pārkārtošanai.

Atbilstoši normatīviem aktiem, ierosinātājs var būt tikai nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā pilnvarota persona.

Pasūtījuma cena:

Ir atkarīga no pašvaldības prasībām darba uzdevumā,  zemes gabala platības, projektējamas zemes vienību skaita, objekta atrašanās vietas.

 

Aizpildot pieteikumu, atbildi saņemsiet tuvākajā laikā!

 

Mūsu darbu reglamentē:

  • Zemes ierīcības likums;
  • 08.2016 Ministru kabineta noteikumi Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”;
  • Aizsargjoslu likums
Разработано с JooMix.